AFM

Waarschuwing

Beleggen - ook in vastgoed - brengt financiële risico's met zich mee. Er is o.a. een risico van waardedaling van het vastgoed, rendementsrisico, financieringsrisico, verhuur- of leegstandsrisico, fiscaal risico, algemeen vastgoedrisico, etc. Geïnteresseerden dienen vooraf zelf de afweging te maken, of een belegging past binnen de eigen financiële planning en situatie. Behaalde rendementen in het verleden, bieden daarom geen zekerheid voor de toekomst.

Het aanbieden van effecten aan het publiek, is vrijgesteld van de prospectusplicht zoals opgenomen in de prospectusverordening, mits het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding, waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de Europese Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf maanden, minder dan € 5 miljoen bedraagt.

De obligaties van Randstadfonds vallen binnen deze categorie. De aanbieding van de obligaties is daardoor vrijgesteld van de prospectusplicht. Randstadfonds staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.afm.nl .

Onze Data Collection Policy

Randstadfonds I B.V. maakt op deze site gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij uw computer of mobiele apparaat bij een volgend bezoek.

Waarom wij cookies plaatsen

Wij plaatsen cookies om onze site goed te laten werken en te beveiligen. En om onze site, producten en diensten te analyseren en te verbeteren. Door cookies herkennen we u bij een volgend bezoek. Telefoonnummers en e-mailadressen worden niet opgeslagen in cookies. U geeft toestemming voor cookies door op Accepteer te klikken. Wij plaatsen verschillende soorten cookies We kennen vier soorten cookies: Functionele Cookies, Analytische Cookies, Advertentie en personalisatiecookies. We leggen u graag uit op welke manier wij deze verschillende soorten cookies gebruiken.

Selecteer of deselecteer welke gegevens u met ons wilt delen

Functionele cookies

Meer info
Analytische cookies

Meer info
Advertentiecookies

Meer info
Personalisatiecookies

Meer info